Opplev demokratiet i flere dimensjoner

Denne våren og høsten arrangerer Nationaltheatret DEMO_17, et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringsfrihet, makt og demokrati – med bakgrunn i Fyrsten, Don Juan og Dekameronen. 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Bli med på et spennende rollespill! 

Last ned her.

Engasjer deg i demokratiet!

Demokratiet er avhengig av din deltagelse. Fire sterke, unge stemmer oppfordrer til engasjement.

Ungestemmer3.jpg
Ungestemmer.jpg
Ungestemmer2.jpg
Ungestemmer4.jpg

Et forskerteam har kommet opp med en demokratimaskin;
et alternativ til den folkevalgte regjeringen. Bør den erstatte folkestyret?

 

Demokratimaskinen; et alternativ til den folkevalgte regjeringen. Maskinen gjør dypanalyser av den enkelte borgers behov og interesser ved regelmessig testing av personregister og bevegelser på nett. På bakgrunn av denne informasjonen opphever den lover og pålegger skatter, avgifter, toll og andre offentlige inntektskilder. Forskerne hevder at den er mer demokratisk enn regjeringen, fordi den ikke styres av menneskelig trang etter makt. Maskinen fjerner personfokus og tar politiske beslutninger basert på det «objektivt beste» for befolkningen.