et tankeeksperiment rundt demokratiets rolle. 

Hva gjør du når du er blant dem som skal bære konsekvensene av et valg, men ikke selv får bestemme? Hva er makt? Og hvem beveger verden i dag?

I dag er det lettere å ytre sin mening – og faktisk bli hørt – enn noensinne. Facebook, Twitter og YouTube har utvidet ytringsrommet. Alle med internettilgang kan delta i det offentlig ordskiftet. Dermed når et bredere spekter av ytringer frem, også de mer kontroversielle og radikale. De nye mediene gir dem som ikke er stemmeberettiget en mulighet til å påvirke samfunnet. De kan gi makt til dem som før var maktesløse.

Overflod. Samtidig skaper mylderet av ytringer en overflod av informasjon. Hvordan skal vi møte denne strømmen av opplysninger som velter innover oss hver eneste dag? Det blir vanskeligere å få oversikt. Hvem snakker sant og hvem lyver for å fremme sin sak? Hvor går grensen mellom ekte og fake news? Et demokrati avhenger av borgernes mulighet til å ta informerte valg. Er demokratiet truet i 2017?

Hva ligger bak? Demo_17 for ungdom har som mål å gå bakenfor informasjonsstrømmen, gå i dybden av problemstillingene og se demokratiet i flere dimensjoner. Prosjektet inviterer unge mennesker til å reflektere rundt spørsmål som: Hvordan står det til med demokratiet i dag? Hvordan vil fremtiden se ut, og hvordan kan vi endre samfunnets retning? Sammen skal vi undersøke de underliggende mekanismene for politiske valg og faktorene som påvirker hvordan vi velger. På den måten skaper vi enda bedre forutsetninger for fremtidige valg.

 

 
Denne våren og høsten arrangerer Nationaltheatret  DEMO_17 , et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringskultur, makt og demokrati - med bakgrunn i  Fyrsten, Don Juan  og  Dekameronen.    Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Denne våren og høsten arrangerer Nationaltheatret DEMO_17, et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringskultur, makt og demokrati - med bakgrunn i Fyrsten, Don Juan og Dekameronen. 

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Demo_17 for ungdom har som mål å gå bakenfor informasjonsstrømmen, gå i dybden av problemstillingene og se demokratiet i flere dimensjoner.