Workshop for skoleelever

Alle videregående klasser i hele landet inviteres til å melde seg på workshops på hovedscenen i begynnelsen av mai. Elevene vil få trening i demokratiske prosesser ved hjelp av teatrets virkemidler, engasjerende ressurspersoner og dyktige skuespillere.

åpne arrangementer

Frokostmøter

Start dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst! Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige
ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter. 

Debatter

Nationaltheatret inviterer til debatter med sentrale samfunnsaktører om demokrati, makt og ytringsfrihet på kveldstid både våren og høsten 2017.

Valgvake

Nationaltheatret inviterer til åpen valgvake med samtaler og innlegg fra politikere, kommentatorer, fagpersoner og deltakere fra Demo_17.

Fester

Nationaltheatret feirer det fine samarbeidet i DEMO_17 med åpne fester på slutten av sesongen. Det blir god stemning og en DJ som snurrer plater.

Foredrag

Få med deg kjente og inspirerende aktører som belyser samfunnsaktuelle temaer knyttet til Demo_17.

Forestillinger

Opplev Don Juan, Dekameronen og Fyrsten – Machiavelli-variasjoner på Nationaltheatret denne våren. Stykkene tematiserer populisme, kriser og makt.

 

for lærere i videregående

Lærerseminar 24. mars

Hvem er egentlig Don Juan? Og hvem klarer å forføre folket i dag? Lær om folkeforførere og populisme i lys av teaterstykket Don Juan når NRK Skole og Nationaltheatret inviterer lærere på videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet til et heldagsseminar. Fem profilerte foredragsholdere vil snakke om hva en folkeforfører er og hvorfor Don Juan er relevant i klasserommet i dag.

Infomøte i april

Det arrangeres informasjonsmøte for alle lærere som ønsker å delta på Demo_17, uavhengig om de er med på workshops eller ikke. Her deles det ut nyttig undervisningsmateriale med instrukser som skoleklasser over hele landet kan delta på.