Demokratimaskinen

Et forskerteam har kommet opp med en demokratimaskin; et alternativ til den folkevalgte regjeringen. Bør den erstatte folkestyret?

 

Året er 2046. Det store flertallet mener at demokratiet har spilt fallitt. De er misfornøyde med de folkevalgte politikerne og mener at den folkevalgte regjeringen ikke er styringsdyktig, fordi den ikke makter å møte utfordringene samfunnet står ovenfor. Informasjonen kommer ikke frem, pressen skriver mer om personer og skandaler enn fakta. Politiske verdier undergraves, visjoner finnes ikke, personangrep, hatretorikk og maktstrategier råder i sosiale medier.

Avstanden mellom fattig og rik er økt drastisk de siste tjue årene, arbeidsløsheten øker, oljepengene er snart brukt opp og behovet for nyskaping og vekst er enormt. Politikerne klarer ikke å ta beslutninger for å takle stadig verre klimakriser, og samarbeidet med EU er tynnslitt.

Et forskerteam har kommet opp med en maskin, kaltdemokratimaskinen; et alternativ til den folkevalgte regjeringen. Maskinen gjør dypanalyser av den enkelte borgers behov og interesser ved regelmessig testing av personregister og bevegelser på nett. På bakgrunn av denne informasjonen opphever den lover og pålegger skatter, avgifter, toll og andre offentlige inntektskilder. Forskerne hevder at den er mer demokratisk enn regjeringen, fordi den ikke styres av menneskelig trang etter makt. Maskinen fjerner personfokus og tar politiske beslutninger basert på det «objektivt beste» for befolkningen.

Etter flere tiår med misnøye med forskjellige ikke-styringsdyktige regjeringer har Stortinget nå fremmet et forslag om å innføre demokratimaskinen som et alternativ til regjeringen.

Forslaget har skapt voldsomme reaksjoner både av positiv og negativ art. Noen ser behovet for en slik demokratimaskin på grunn av konfliktnivået og misnøyen i samfunnet. Andre hevder at demokratimaskinen passiviserer befolkningen og truer demokratiet.
Etter lange politiske diskusjoner har regjeringen sendt forslaget ut på høring. Fire høringsgrupper skal avgjøre om demokratimaskinen skal iverksettes.

 

 

Fremtiden ser dyster ut, Norge står for fall, noe må gjøres!

Bør vi innføre demokratimaskinen? Nå kan du og klassen din være med å debattere og velge.

Last ned rollespillet her.